Taal       
Werkwijze en dagplanning
Na inschrijving wordt uw peuter in één van de groepen op de speelzaal geplaatst. Welke groep, is afhankelijk van het aantal peuters en samenstelling van de groep. 
Wettelijk is bepaald dat er maximaal 16 peuters geplaatst mogen worden op de speelzaal. Afhankelijk van het aantal bruto m2 binnen- en buitenruimte per peuter, is er een maximum aantal peuters vastgesteld per speelzaal. Volgens de wettelijke eisen heeft de leidster bij meer dan 8 peuters ondersteuning nodig van een vrijwilliger of hulpouder(vaak ingedeeld volgens een meedraairooster).

Een ochtend/middag verloopt volgens een vast dagritme. Wanneer alle kinderen er zijn, worden de namen voorgelezen en  wordt gekozen voor vrij spel of een (gezamenlijke) activiteit binnen of buiten. Na circa een uur wordt er samen aan tafel fruit gegeten en iets gedronken. Hierna vindt er weer een (gezamenlijke) activiteit plaats of is er ruimte voor vrij spel (binnen of buiten). Bijvoorbeeld kleuren, verven, plakken, zingen, kringspelletjes etc.

De peuterspeelzaal werkt  met de dagritme kaarten van Tomke. Deze vaste indeling dient als leidraad (structuur) voor de ochtend / middag. Tevens is er maandelijks een thema, met op de thematafel passende voorwerpen. De werkjes, verhaaltjes en liedjes worden gekoppeld aan het betreffende thema.

Eten en drinken
Halverwege de ochtend / middag wordt er gezamenlijk aan de tafel fruit gegeten en drinken genuttigd. Er heerst altijd een gezellige sfeer aan tafel, dit is ook tevens het rustmoment. Kinderen nemen zelf hun  drinken  en bakje met klaargemaakt fruit mee. Indien uw kind niet van fruit houdt dan graag een andere gezonde snack meegeven. Snoep en chocolade mag niet gegeten worden op de speelzaal en gaat terug in de tas.

Buitenschoolse activiteiten
Jaarlijks worden er op de speelzaal uitstapjes georganiseerd. De leidsters gaan met de peuters bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het bos of naar andere bijzondere plaatsen in de nabije leefomgeving.

Uitstapjes
Gedurende de voorschoolse periode op de speelzaal worden er zowel geplande als spontane uitstapjes georganiseerd. Bij deze uitstapjes hanteren de leidsters het leidster-kind ratio en houden de leidsters rekening met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. De kinderen worden meegenomen aan een looptouw. De peuterleidster is telefonisch bereikbaar.
Bij geplande uitstapjes is er tijdig een aankondiging en worden ouders mogelijk gevraagd om mee te gaan. Wanneer een uitstapje verder is dan op loopafstand van de speelzaal, gaan de kinderen met ouders mee in de auto. Betreffende ouders hebben een geldig rijbewijs en inzittende verzekering. De auto is voorzien van geldige APK. De leidster is telefonisch bereikbaar en beschikt over een EHBO trommel. 

Webdesign ©