Taal       
Ouderbetrokkenheid
Oudercontacten - overleg
Tijdens het brengen en halen van de peuters zijn er vaak wel kleine momenten om informatie uit te wisselen. Wanneer u meer tijd nodig heeft om e.e.a. te bespreken kunt u het beste een afspraak maken met de leidster.
Indien iemand anders uw peuter komt ophalen, dan dient u daarvan de leidster op de hoogte te stellen, is dit niet het geval dan wordt uw peuter niet meegegeven en wordt er contact met u opgenomen.

Klachtenregeling
De peuterspeelzaal wil goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang als u laat weten als u niet tevreden bent. Wanneer wij op de hoogte zijn kunnen we naar een goede oplossing zoeken of aan verbetering werken.
U kunt het beste contact opnemen met de leidster die direct te maken heeft met uw klacht. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost. Als u er met de leidster niet uit komt, kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur van de peuterspeelzaal. 
Wanneer u er samen met de peuterspeelzaal niet uit komt of u kiest direct voor een onafhankelijke voor het behandelen van uw klacht, kunt u zich melden bij de landelijke instantie voor klachtenbehandeling.
Met ingang van 2016 komt er een instantie waar ouders en oudercommissies hun geschillen met kindercentra, peuterspeelzalen of gastouderbureaus kunnen voorleggen. Dit komt voort uit de Wet versterking Positie Ouders.

Jaarvergadering
Het bestuur zal ieder jaar rond het voorjaar een ouderavond / jaarvergadering beleggen. Het is wenselijk dat de ouders deze avond bezoeken. Het programma zal tijdig bekend worden gemaakt. 
Webdesign ©