Taal       
Locaties
In de gemeente Ferwerderadiel zijn in de dorpen Blije, Birdaard, Ferwerd, Hallum en Marrum peuterspeelzalen gevestigd. 

De primaire doelstelling van het peuterspeelzaalwerk in gemeente Ferwerderadiel is om kinderen van 2,5 tot 4 jaar, onder deskundige leiding, gelegenheid te geven elkaar op een veilige manier en in een vertrouwde omgeving te ontmoeten, met elkaar te spelen en zich verder te ontwikkelen. Verder willen de peuterspeelzalen een ontmoetingsfunctie vervullen voor ouders, zodat uitwisseling van opvoeding en ervaring plaats kan vinden.

De peuterspeelzalen in Ferwerderadiel zijn zelfstandige verenigingen of stichtingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de peuterspeelzalen. Het bestuursbeleid wordt in de praktijk uitgevoerd door de leidsters. Aan elke peuterspeelzaal is tenminste een gediplomeerde peuterleidster verbonden. Verder is altijd een hulpleidster of hulpouder aanwezig.
Webdesign ©