Taal       
Huisregels
 • U wordt verzocht zich aan de haal- en brengtijden te houden. De leidsters kunnen dan op tijd starten met hun programma.
 • Uw kind wordt meegegeven aan de wettelijke ouder/verzorger. Indien er sprake is van een scheiding van de ouders, wordt het kind aan beide ouders meegegeven tenzij hierover een gerechtelijke uitspraak gedaan is.
 • Wilt u bij ziekte van uw peuter de leidster zo spoedig mogelijk bellen.
 • Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van kleding en meegebracht speelgoed.
 • Door het bestuur wordt een collectieve WA-verzekering voor leiding en kinderen afgesloten voor de uren dat de kinderen in de speelzaal zijn.
 • Tijdens de periode dat uw peuter de speelzaal bezoekt, rekenen wij op uw betrokkenheid. Dit houdt in dat u gehoor geeft aan oproep voor hulpouder, schoonmaken en onderhoud van de speelzaal. 
 • Ook assistentie bij activiteiten behoort bij oproep van hulp en ondersteuning van u als ouder bij de speelzaal.
 • Actuele informatie en thema’s staan vermeld op het memobord in de peuterspeelzaal.
 • Op de peuterspeelzaal mag niet gerookt worden. Dit geldt ook voor het buitenterrein binnen de hekken.
 • Indien in individuele gevallen deze gegevens uit het informatieboekje onrechtvaardig zouden zijn of onoverkomelijke financiële consequenties zou hebben, dan kan het bestuur afwijkend van het reglement beslissen.
 • In de gevallen die niet beschreven zijn in het informatieboekje, beslist het bestuur.
Webdesign ©