\
 
 
 
 
 
 
 

  Taal       
Welkom op de website van de peuterspeelzalen in Ferwerderadiel!
Op deze website kunt u lezen wat u moet weten als uw peuter naar de peuterspeelzaal komt of deze al bezoekt.

U treft hier informatie aan over algemene zaken en over de verschillende peuterspeelzalen. Bij algemene zaken kunt u denken aan de doelstelling van het speelzaalwerk, de dagindeling (globaal) en de organisatie.
 
De gemeente Fewerderadiel telt vijf peuterspeelzalen. Deze zijn gevestigd in de dorpen BlijeBurdaardFerwertHallum en Marrum
De peuterspeelzalen zijn algemeen toegankelijk voor kinderen van 2 en 3 jaar. De dagelijkse leiding is in handen van professionele leidsters. 
 
De Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel behartigt de gezamenlijke belangen van de peuterspeelzalen. De federatie heeft onder meer als taak om het peuterspeelzaalwerk als basisvoorziening voor iedereen betaalbaar te houden. Specifieke informatie over de genoemde onderwerpen en de speelzalen kunt u krijgen door het kernwoord of de plaatsnaam aan te klikken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRT
30
Medewerkers geschoold in Vroeg Voorschoolse Educatie
De Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel  biedt sinds jaren peuterspeelzaalwerk  aan  in  vijf dorpen  in de gemeente . Sinds 2015 is er door de Federatie een extra impuls gegeven aan de kwaliteit en professionaliteit van de peuterspeelzalen. Een van de onderwerpen die actief op de agenda staan  is  de Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE).

Dit is een eis in de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Vanuit deze Wet is de gemeente verplicht om VVE aan te bieden indien noodzakelijk. De Federatie Peuterspeelzalen Ferwerderadiel is verantwoordelijk voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk binnen de gemeente.

In goed overleg  met wethouder J.de Vries en beleidsmedewerker P. Tamsma  heeft de Federatie besloten om haar tien medewerkers   te scholen in VVE.  Er zijn diverse programma’s ter voorkoming van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen die in het kader van VVE uitgevoerd kunnen worden. Na onderzoek door de Federatie  is er gekozen voor het VVE- programma Uk & Puk,  omdat dit het beste aansluit bij de basisscholen.

Vanaf 26 mei 2016 tot 6 juli 2016 hebben de medewerkers  de  scholing  Vversterk  gevolgd. De scholing bestond uit  onderstaande modules: Taal en kennismaking met Uk en Puk, Rekenontwikkeling, Spelontwikkeling, Doorgaande lijn, Motorische ontwikkeling, Observeren en registreren en Ouderbetrokkenheid.

Na de zomervakantie  zijn de peuterspeelzalen  gaan  werken  volgens de methode Uk & Puk. Er wordt rekening gehouden met de meertaligheid van de peuterspeelzalen . Naast Puk zal ook Tomke als vriendje van de peuters betrokken worden bij uitvoering van activiteiten.

De Federatie wil  als werkgever met het inzetten van deze scholing  de  duurzame inzetbaarheid  van haar medewerkers stimuleren.  Maandag 11 juli 2016 ontvingen de medewerkers tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis te Ferwert uit handen van  het Federatiebestuur het certificaat. 


Webdesign ©