Taal       
Algemene zaken
Afwezigheid of ziekte van uw peuter

Indien de leidster ziek of verhinderd is, zal het bestuur worden ingelicht en wordt er naar een oplossing gezocht voor de vervanging. Indien uw peuter ziek is, dienen de ouders dit aan de leidster te laten weten. Mocht uw kind last hebben van een besmettelijke kinderziekte (5e / 6e ziekte, krentenbaard etc.) dan willen wij dat ook graag weten. Overleg met de leidster of eventueel met de huisarts wanneer het verstandig is om uw peuter weer naar de peuterspeelzaal te brengen. De leidster volgt hierin de richtlijnen van de GGD.


Medisch handelen en toedienen van medicijnen
Peuterleidsters hebben geen medische opleiding en mogen slechts in beperkte mate medische handelingen verrichten. Dit is bepaald in de wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Toch kan het voorkomen dat een kind tijdens de aanwezigheid op de speelzaal een medische handeling nodig heeft. Dit mag wanneer een ouder of arts hierover instructies en voorlichting heeft gegeven. Bij het toedienen van medicatie moet de originele verpakking, met daarop het uitgeprinte recept en bijsluiter aanwezig zijn.
In alle gevallen geldt dat, wanneer een leidster zich niet deskundig genoeg acht om de handeling uit te voeren, dat zij hiertoe niet verplicht is. De betrokkenen blijven altijd mede aansprakelijk wanneer er iets fout mocht gaan.

Zindelijk
Uw peuter hoeft niet zindelijk te zijn om de peuterspeelzaal te mogen bezoeken. Geeft u a.u.b. wel altijd een luier mee in de tas. Het is tevens handig om extra schone kleren mee te geven.

Hoofdluis
Jeuk komt regelmatig voor en is zeker geen reden tot schaamte. Merkt u dat uw peuter hoofdluis heeft, geeft u dit dan aan ons door. Dan kunnen wij verdere actie ondernemen.
Zodra er op de basisschool hoofdluis is geconstateerd dan brengen wij u hiervan ook op de hoogte. Wanneer er luizen geconstateerd worden bij uw kind dan zal de leidster dit aan u  doorgeven. Op veel peuterspeelzalen worden de kinderen na iedere vakantie (langer dan een week) gecontroleerd op luizen.

Vakanties
De peuterspeelzaalvakanties zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de vakanties van de basisscholen in uw dorp.     

Verjaardagen - Feestdagen
De peuters mogen trakteren als ze jarig zijn (geweest). Het liefst zien wij dat de peuter trakteert op een peutervriendelijke en gezonde traktatie.
De ouders zijn van harte welkom om bij de viering van de verjaardag aanwezig te zijn. U kunt er ook voor kiezen om een fototoestel achter te laten zodat wij (indien mogelijk) mooie kiekjes kunnen maken van het feestje.
De peuters mogen een kleurplaat maken voor de ouders, grootouders of broertjes en zusjes indien ze jarig of ziek zijn. Dit kan in overleg met de leidster. 
Er wordt ook aandacht besteed aan vader- en moederdag, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.

Bibliotheekkast
De peuters kunnen op de speelzaal boeken lenen. De boeken worden geleverd door de bibliotheek en sluiten aan op de thema’s die behandeld worden op de speelzaal. Voor het lenen van boeken zijn spelregels opgesteld.  De boeken die je meeneemt worden opgeschreven in een schrift. Er is een tas beschikbaar gesteld door de bibliotheek. Gedurende de periode op de speelzaal kun je deze tas gebruiken voor het lenen van de boeken.
Lezen is leuk en leerzaam en dat willen wij stimuleren. De bibliotheektas is een initiatief van de bibliotheek van Noordoost Friesland.

Website - foto's van uw kinderen
De peuterspeelzaal heeft gezamenlijk met de andere peuterspeelzalen van Ferwerderadiel een eigen website: www.peuterspeelzalenferwerderadiel.nl
Hier staan leuke foto’s, nieuwtjes en informatie op. U kunt eventueel op het inschrijvingsformulier aangeven dat u liever niet wilt dat er foto’s van uw kind worden geplaatst.

Privacy-beleid
Zonder persoonlijke gegevens van ouders, kinderen en medewerkers kunnen wij ons werk niet doen. Persoonlijke gegevens  van mensen zijn privacy gevoelig. Daarom;
  • gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens
  • zorgen we dat mensen weten wat er met hun gegevens gebeurt
  • hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht
  • overleggen wij altijd eerst met de ouder(s) of informatie gedeeld mag worden met derden, wanneer er een extern persoon deze gegevens nodig heeft

Met deze privacyrichtlijnen voldoen we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De richtlijnen zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die binnen de organisatie worden verwerkt. Op het inschrijfformulier kan ingevuld worden of men toestemming geeft voor het delen van informatie aan derden.

Webdesign ©