Taal       
Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Uw kind naar de peuterspeelzaal, tijd voor de volgende stap!


U kunt uw peuter schriftelijk aanmelden zodra hij of zij 2 jaar wordt. De peuterspeelzaal is toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Indien er een wachtlijst is, volgt plaatsing in volgorde van leeftijd, bij gelijke datum van aanmelding. Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen anders te beslissen.


Bij toelating wordt vastgesteld in welke groep de peuter komt. Voor elke peuter geldt een wederzijdse proeftijd van vier weken. Gedurende deze periode kan er per dag opgezegd worden en per keer betaald. Nadien geldt een opzegtermijn van een maand. Na inschrijving van uw peuter, wordt er contact met u opgenomen om een kennismaking te plannen. Tijdens deze kennismaking wordt er een inschrijvingsformulier ingevuld. Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden die gelden voor deelname aan de peuterspeelzaal voor de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt.


Kosten en betalingswijze

Er is een vaste maandelijkse bijdrage voor bezoek van uw peuter aan de speelzaal. Wij ontvangen uw bijdrage graag automatisch, gelieve te betalen voor de 15e van de maand i.v.m. de administratie en onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind. Van de begin- en eindmaand kunt u het gedeelte van het maandbedrag betalen dat evenredig is met de periode van de maand dat uw peuter naar de peuterspeelzaal gaat.

Mocht uw peuter door ziekte of een andere oorzaak de peuterspeelzaal niet bezoeken, dan moet de ouderbijdrage wel betaald worden. De plek blijft tenslotte voor uw peuter gereserveerd. De vaste maandelijkse contributie kan tussentijds door het bestuur worden aangepast. Teveel betaalde gelden worden niet automatisch teruggestort.

Bij achterstand van betaling van 2 maanden stuurt het bestuur een herinnering. Bij achterstand van betaling na 3 maanden stuurt het bestuur een aanmaning. Indien er na 4 maanden nog achterstand is in de betaling is het bestuur gerechtigd het lidmaatschap op te zeggen en kan de peuter de toegang tot de peuterspeelzaal worden ontzegd. Tijdens de schoolvakanties wordt de maandelijkse contributie doorbetaald.


Lauwersregeling

Heeft u een laag inkomen en kinderen jonger dan 4 jaar of ouder dan 18 jaar? Dan kunt u gebruik maken van de Lauwersregeling. Deze regeling wil het voor kinderen jonger dan 4 jaar  en ouder dan 18 jaar mogelijk maken om in groepsverband mee te doen aan sociale-, culturele- of sportieve activiteiten. Hieronder valt o.a. ook de bijdrage aan de peuterspeelzaal. Op de site van de gemeente kunt u lezen wanneer u in aanmerking komt.  

Aanmelden

Klik onderstaand op de peuterspeelzaal waarvoor u uw kind wilt aanmelden, waarna u het digitale aanmeldingsformulier kunt invullen:

 

 

Webdesign ©